Dekalog bezpiecznej jazdy na stokach

Witajcie !

   
     Zbliża się zima, niedługo wyjedziemy na stoki.
Większość osób jeżdżących zapewne słyszała o zasadach bezpiecznej jazdy spisanych w ski dekalogu bądź nawet je zna. Niemniej warto sobie je przypomnieć i oczywiście stosować. 
Zapraszam do obejrzenia filmu przygotowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa wraz PZU SA. 

Poniżej filmu zamieściłem dekalog w wersji czytanej. 
Miłego oglądania i czytania !

 
Dekalog Narciarza ( FIS )
1. Wzgląd na inne osoby
Każdy narciarz i snowboarder powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.


2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy
Narciarz i snowboarder powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

3. Wybór kierunku jazdy
narciarz i snowboarder zjeżdżając z góry musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć zderzenia z narciarzem lub snowboarderem znajdującym się przed nim.

4. Wyprzedzanie
Wyprzedzać można i z góry i z dołu, i z prawej i z lewej, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszelkich jego manewrów.

5. Ruszanie z miejsca i wjazd na drogę zjazdu
Narciarz, który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu chce znowu ruszyć, ma obowiązek sprawdzić patrząc w górę i w dół stoku, czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

6. Zatrzymanie się
Należy unikać zatrzymania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń 
i o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.

7. Podchodzenie i schodzenie
Narciarz lub snowboarder powinien podchodzić lub schodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. Takie samo zachowanie obowiązuje narciarzy i snowboarderów, którzy pieszo schodzą w dół.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich
Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. Wypadki
W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomocą.

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości
Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy też świadek musi 
w razie wypadku podać swoje dane osobowe.


Szwajcarska Komisja Zapobiegania Wypadkom ( SKUS )
Na narciarskich trasach zjazdowych i biegowych opracowała w porozumieniu 
ze stowarzyszeniem snowboardingu 6 dodatkowych reguł, które poza przestrzeganiem podstawowych reguł FIS obowiązują dodatkowo snowboardzistów. Są to:
1. noga przednia winna być mocno połączona z deską ( pasek, rzemyk, itp. )
2. przed każdą zmianą kierunku jazdy, a w szczególności przy ewolucjach tyłem,     sprawdzić za  sobą wolną przestrzeń
3. zatrzymywać się tylko na brzegu trasy, nie siadać i nie kłaść się na trasie
4. odpiętą deskę natychmiast odwrócić i położyć na śniegu wiązaniem do dołu
5. na lodowcach nie odpinać deski,
6. na wyciągach narciarskich tylna noga musi być wyjęta z wiązania.